Back to Top

30 aug 2016

Informationsträff

Vi har varit ute i samtliga kommuner och informerat om LEAD. Vi berättade allmänt om LEAD som vilka vi är, varför vi finns, vad vi gör och hur vi kan hjälpa. Närvaron var mycket god vilket glädjer oss. Vi kommer att fortsätta att ha informationsträffar framöver.

Continue reading..Informationsträff
30 aug 2016

Sommarstängt

Från och med 15 Juli till och med 15 Augusti har vi sommarstängt. Man kan fortfarande komma i kontakt med oss per mail, dock kan det ta någon dag innan vi svarar, tack för överseendet.

Continue reading..Sommarstängt
29 aug 2016

Utbildningsdag

Inför det nya landsbygdsprogrammet så har en hel del av regler ändrats. Därför tyckte vi att det var en god idé med en utbildnings dag. Utbildningen hölls i Södertuna slott.

Continue reading..Utbildningsdag