Back to Top

Leader är en metod för att utveckla landsbygden. Varje land inom EU har ett landsbygdsnätverk. Leaderområden i olika länder som söker internationella samarbetsparter tar ofta kontakt med nätverkens kanslier för att hitta intressanta samarbetsparter. Det svenska landsbygdsnätverket är en kanal för att hitta samarbetsparter i andra EU-länder.

Grundläggande för leadermetoden är att det är boende och verksamma i ett område som ska driva och påverka utvecklingen själva. Det innebär att skapa samsyn mellan människor och organisationer kring utvecklingen i ett område i form av tillväxt, arbetstillfällen, företagande och livskvalitet.
Några kännetecken för Leader är:

 

  • underifrånperspektiv
  • lokalt kunnande
  • samarbete
  • nytänkande
  • tre-partnerskap
  • lokalt fattade beslut

 

I varje leaderområde bildar personer från privata företag, ideella föreningar och offentlig sektor ett partnerskap som tillsammans tar fram en lokal utvecklingsstrategi där man kommer överens om vilka insatser som ska prioriteras under programperioden. Utvecklingsstrategin har sin grund i lokala initiativ, förutsättningar, behov och kunskap.

Området har en tilldelad budget som deras LAG (styrelse) kan besluta om till olika prioriterade projektansökningar. Pengarna kommer från EU/Stat och deras medverkande kommuner.

Att arbeta efter leadermetoden i projektform är en stark framgångsfaktor att få hög uppväxling av insatta medel. Varje projektgrupp ska också medfinansiera med egen ideell tid.