Back to Top

Här är de samarbetsprojekten.

Projekt: Utflyktsvägen Gröna Kusten

sweden-1547404_1920
Projektbeskrivning: Utflyktsvägen/Gröna Kusten är ett samarbetsprojekt mellan Leader Kustlinjen och Leader Södertälje Landsbygd. LAG söker stöd för projektledning och kostnader för aktiviteter som ska marknadsföra och hjälpa till att utveckla besöksrelaterade verksamheter i 4 kommuner. Ekologiska tjänster och produkter, det sörmländska landskapet och skärgården, tillgänglighet och kvalitet är några av de resurser som skall lyfta varumärket och locka fler besökare längs den Sörmländska kuststräckan, Utflyktsvägen.

Beslutsmotivering: Projektet bidrar till att ta fram en ny marknadsföringsmodell för besöksnäringen runt den Sörmländska kustremsan samt att stärka och utveckla fler företag till ökad försäljning.